Laila Glittenberg Moen

Del vår filosofi - la oss samarbeide!
Hovedside
Om oss
Tjenester
Coaching
Styrearbeid
Åpne kurs
Kurstilbud
deltakere.jpgHer er en oversikt over våre kurs:
 1. Kurs i coachingteknikker og kommunikasjon med praktisk øvelse
 2. Teamutviklingskurs 1, kommunikasjon og samspill,
 3. Teamutviklingskurs 2, teamdynamikk og strategiutvikling 
 4. Lederutvikling - hvordan lede og motivere dine medarbeidere
 5. Innføringskurs i styrearbeid
 6. Økonomi illustrator - lær deg økonomiske sammenhenger på 1 dag
Alle de overnevnte tilbudene kan tilbys som bedriftsinterne kurs og skreddersys bedriftene. Les mer om eventpakker her.
Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon og for bestilling av bedriftsinterne kurs.
1. Kurs i coachingteknikker og kommunikasjon med praktisk øvelse.
”Hva er coaching og hvordan kan jeg nyttiggjøre med dette verktøyet i min lederrolle, utvikling av ledergruppen?
Kurset tar for seg innføring i verktøyet med vektlegging på praktiske øvelser. Et nyttig verktøy for deg som har et lederansvar, og for å få god dynamikk og fremdrift i lederteamet.

Coachingteknikker, innføring i verktøy og bruksområde, skreddersys kundens behov.
 • selvledelse/ selvcoaching (stimulerende ledelse)
 • Coaching av team
 • Coaching 1 til 1, medarbeidersamtale

Målgruppe: Ledere og nøkkelpersonell i privat og offentlig sektor, rådgivere og personer med veiledningsoppgaver.
Varighet: 3 - 5 dager for alle områdene. Hvert område tilbys også separat (1-2 dager).


2. Teamutviklingskurs 1 - kommunikasjon og samspill
Bli en bedre lagspiller  - bidra til det optimale lederteamet for din bedrift

Målsettingen med kurset er å få team, grupper og avdelinger til å gjøre hverandre gode og jobbe mot felles mål. Ved å bli bevisst både dine egne og kollegers personlighet og styrker bidrar du til en bedre forståelse, bedre samspill og resultatet blir et spennende og godt arbeidsmiljø.

 • Kartlegging og utvikling av hver enkelt deltakers preferanser og elementer i arbeidskjeden
 • Teamanalyse, ulike funksjonsnivå og din egen teamrolle
 • Trening i kommunikasjon og praktisering av teamdynamikk ved spennende og utfordrende aktiviteter


Vi tilbyr deg og din ledergruppe en innholdsrik opplevelse.  Du vil forbedre dine samarbeidsegenskaper og  få trene deg i å flytte egne grensergjennom praktiske øvelser i glassblåser verkstedet. Dette  krever full konsentrasjon, samarbeid og god kommunikasjon.

Målgruppe: Kurset er tilpasset bedrifter og organisasjoners lederteam og nøkkelpersonell i både privat og offentlig sektor. Like aktuelt for nyopprettede som for eksisterende team.
Varighet: (1 )+ 2 dager  (invitasjon) (program)

3. Teamutviklingskurs 2, strategi og måloppnåelse 
Teamets evne til å nå resultater

Mange bedrifter og avdelinger ønsker å innføre teamarbeid og flatere bedriftsstruktur, mer ansvar til flere. En ny utfordring som krever nye verktøy og arbeidsmåter. Ved å få teamet til å jobbe dynamisk og i samme retning oppnås lettere bedriftens målsetting. Hver enkelt medarbeider blir kjent med sin funksjon og trygg på sin egen og medarbeidernes roller.
Målsettingen er å få team, grupper og avdelinger til å jobbe målrettet, utvikle og få felles forståelse for mål og hvordan nå resultater.
 • Teamets mål, roller og arbeidsmetoder
 • Individuell kartlegging, arbeidselementene og din jobb
 • Analyse av teamets funskjonsnivå, teamets utviklingsplan
 • Trening i kommuniaksjon og praktisering av teamdynamikk med spennende og utfordrende aktiviteter


Målgruppe: Kurset er tilpasset bedrifter og organisasjoners lederteam og nøkkelpersonell både prosjektledere i privat og offentlig sektor. Like aktuelt for nyopprettede som for eksisterende team.
Varighet: (1) + 2 + 1 dag (invitasjon) (program)


4. Lederutvikling – hvordan lede og motivere dine medarbeidere

Mange ledere har erfart at ved å bruke mer av sin tid til daglige samtaler med sine medarbeidere, har effektiviteten i bedriften økt betraktelig.

Kurset vil gi deg trening i gode teknikker for å bedre dine lederegenskaper. Oppnå bedre kommunikasjon med dine medarbeidere, samt teknikker på ”den gode samtale”. Gjennom øvelser vil du få trene deg på å styre samtalen, få større kontroll på resultatet og kontroll på egne og dine medarbeiders reaksjoner. Kurset har fokus på "positiv ledelse".

 • Stimulerende ledelse - kommunikasjon i lederrollen.
 • Konfliktløsning, ”den vanskelige samtalen”.
 • Hvem er jeg, og hvem er de andre, felles og riktig fokus.
 • Felles forståelse av bedriftens visjon og mål.


Målgruppe: Kurset passer for ledere, mellomledere og nøkkelpersonell både i privat og offentlig sektor. Eller for deg som ønsker å skaffe deg mer lederkompetanse.
Varighet: 2 dager.

5. Innføringskurs i styrearbeid.

Et godt arbeidende styre er en viktig ressurs for bedriften. Alt formange bedrifter er ubevisst denne ressursen.
Behovet om kunnskap i styrearbeid må sees i sammenheng med de krav som moderne organisering og de sterke lovmessige krav stiller til dette ledelsesorganet. Kompetanse og metodikk for styrets virksomhet kan brukes uanhengig av selskapstype, eierform eller type virksomhet.
Kurset tar for seg avsvar og rolleavklaring mellom eiere, styret og daglig leder.

 • Styrets rolle, ansvar og oppgaver
 • Eiers rolle, rammer og muligheter
 • Styre som bedriftsutvikler
 • Styret som strategiutvikler


Målgruppe: Styremedlemmer, daglige ledere og bedriftseiere. Kurset passer også for deg som har lyst til å lære mer om styrearbeid, for fremtidige verv.
Varighet: 1 dag på styrets rolle og en dag på eiers rolle.
Vi tilbyr også bedriftsintern styreopplæring. Der bedriftene jobber med sine egne utfordringer. Disse kursene går over 2 til 4 samlinger av 1 til 2 dager.

6. Økonomi illustrator – lær deg økonomiske sammenhenger på 1 dag

Økonomi Illustrator er et effektivt kompetanse verktøy som gir større innsikt i bedriftsøkonomi og bygger på tradisjonell teori. Det spesielle ved vårt opplegg er måten å lære på: ”LEARNING BY DOING”

Ved bruk av denne pedagogiske metoden vil deltakerne få:

 • Større forståelse for sammenhenger mellom innsatsfaktorer i virksomheten og bedriftens økonomiske resultat
 • Illustrert hvordan forandringer i virksomheten fører til bedre økonomisk resultat
 • Målet er at alle ansatte skal forstå de økonomiske sammenhenger, slik at det etterpå blir lettere å få gjennomført nødvendige endringer – for å styrke bedriftens konkurranseevne.
 • Viktig mål er også å få startet prosesser hvor ansatte selv kan komme med forslag til endringer på sin egen arbeidsplass – for å bedre bedriftens økonomiske resultater


Deltakerne vil lære:

 • Økonomiforståelse  -  verdiskapning.
 • Lære å sette opp balanseregnskap og resultatregnskap.
 • Bruk av nøkkeltall og styringsdata.
 • Forstå viktige økonomiske sammenhenger i en bedrift.
 • Lære om pengestrøm og pengeflyt i bedriften.
 • Gjennomføring av forandringer slik at bedriften tjener penger


Varighet: Kurset gjennomføres på 1 dag (6-7 timer) eller 2 sammenhengende dager à 4 timer. For bruk i skoleverket tilpasser vi kurset til skolens undervisningsplan.

Målgruppe: 
Grundere - Etablerere av nye bedrifter, bedriftsledere SMB bedrifter,
Undervisning på høyskole, videregående skole, teknisk fagskole, Etablererkurs, student-, elevbedrift m.m.

Det stilles ikke forkunnskaper  innen økonomiske fag eller data. (invitasjon)

 

 


 

Webdesign av Zigma | Logg inn
© Laila Glittenberg Moen, 2009