Laila Glittenberg Moen

Del vår filosofi - la oss samarbeide!
Hovedside
Om oss
Tjenester
Coaching
Styrearbeid
Åpne kurs
Coaching
Coaching – effektfull ledelse
Organisasjonens – lederens behov for endring og omstilling.
Coaching er en handlings- og løsningsfokusert prosess for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskes potensial. Utøveren bestemmer agenda, fastsetter mål, er ansvarlig for handling og utvikler kompetanse; kunnskap, holdninger, følelser og ferdigheter.

Coachen leder prosessen, holder utøver ansvarlig for sine mål og krever at mål og læring knyttes opp til handling. Utøver er fageksperten, mens coachen er prosesseksperten. Coachen stiller relevante spørsmål, gir tilbakemeldinger, gir alternativer og stimulerer til handling.

Coaching av team
Coaching er en metode for å få frem hver enkelts styrke og for å involvere og ansvarliggjøre medarbeiderne. Coachingprosessen hjelper deltakerne til å komme fra der de er til å nå sine mål. Får frem hver enkelts styrke, som igjen løfter hver enkelt og hele organisasjonen. Coachen veileder i teknikker som er nyttige verktøy for omstilling/ selvledelse i organisasjonen.
Mine erfaringer er at medarbeiderne blir trygge på engen arbeidssituasjon, blir engasjert og får eierforhold til mål og resultater.


Uttalelser fra kunder

Gunnar Strømmen
Daglig leder
PRIMUS MENTOR AS


Ved å bli coach'et av Laila Moen Glittenberg, har "jeg selv" raskt kommet til ny erkjennelse og funnet nya løsninger på egne utfordringer, av stor betydning i min jobb med andre.
Mer effektiv, mer inspirert- og 100% sikker på at coaching er nyttig for svært mange!
Takk Laila!

Olav Traaen
Daglig leder
Numedal Forsøksring


Laila har som coach hjulpet meg til å se saker og pro
blemer i nye perspektiver. Laila bruker også sin kunnskap og livsvisdom i kombinasjon med coaching på en måte som har vært meg som kunde til stor nytte.

Knut Volland
Prosjektleder
BTV regionring


Vi har brukt coaching som metode i arbeidet med å vurdere en sammenslåing av 7 forsøksringer til en felles regionring for Buskerud, Telemark og Vest-Fold. I vårt tilfelle har det fungert svært bra.

Vår coach Laila Glittenberg Moen har fått frem en god involvering og stort engasjement både hos de ansatte og hos styremedlemmene. De har alle fått mulighet til å påvirke og de har nå eierforhold til resultatet. Etter mitt syn har dette vært helt nødvendig for å få til en god prosess og til stor hjelp i det videre arbeidet.

Audhild Østgård
Bedriftsetablerer

Min coach Laila Glittenberg Moen var til stor hjelp i å strukturere veien på min livssyklus da jeg stod på spranget til noe nytt.
Du gav meg ubegrenset tillit og frihet til å gå min prosess, åpnet nye muligheter.  Dette førte meg videre!

Takk Laila!
Webdesign av Zigma | Logg inn
© Laila Glittenberg Moen, 2009