Laila Glittenberg Moen

Del vår filosofi - la oss samarbeide!
Hovedside
Om oss
Tjenester
Coaching
Styrearbeid
Åpne kurs
Styrearbeid
handtrykk.jpgEt godt arbeidende styret er en viktig ressurs for bedriften. Det stilles stadig tøffere krav til de som skal arbeide i styrene. Med vilje og interesse kan styrearbeid læres.

Dette er både et interessant og spennende arbeid.
En god styrearbeider kan raskt tilpasse seg endrede forhold i bedriften. Hvordan et styre bør arbeide avhenger i stor grad av bedriftens situasjon. Klarhet i ansvars- og rollefordeling mellom daglig leder, styret og eiere er vesentlig for å utvikle et godt arbeidende styre og bli den ressursen bedriften trenger.


Hva skal til for å lykkes i et styre:
  • Du må ha engasjement og vilje til å sette deg inn i bedriftens situasjon
  • Du må kunne sette av nødvendig  tid både forberedelser og styremøter
  • Du må alltid møte forberedt og alltid si fra dersom du har spørsmål eller noe du ikke forstår
  • Du må vise respekt for andres synspunkter og være villig til å avlære og relære


Trenger du et mer profesjonelt styre, kompetanseheving og eller nyrekruttering?
Ta kontakt for mer informasjon her!

Webdesign av Zigma | Logg inn
© Laila Glittenberg Moen, 2009